prof. UAM dr hab. Konrad Dominas
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
konradd@amu.edu.pl

Adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada w Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych. Filolog klasyczny i informatyk. Autor i redaktor prac z zakresu recepcji literatury antycznej w nowych mediach i popkulturze, m.in. książki Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej. Od roku 2014 członek Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowanej przez dr hab. prof. UWr. Annę Gemrę. Od 2015 roku jeden z redaktorów czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”.

Studia i posiadane dyplomy:
  • 1997-2002 - studia magisterskie w zakresie filologii klasycznej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • 2003-2007 - studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • 2007 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej Internetowa recepcja mitu o Eneaszu napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra W. Mikołajczaka;
  • 2009 - ukończenie studiów podyplomowych „Informatyka z technologia informacyjną” na Politechnice Poznańskiej.
Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:
  • 2007-2009 - adiunkt w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • od 2009 - adiunkt w Pracowni Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.