prof. UAM dr hab. Konrad Dominas
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
konradd@amu.edu.pl
Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach:
 1. „Antyk w cyberprzestrzeni”, 2005-2008, projekt własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr projektu: 1H01C 03128 (kierownik projektu prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak), wykonawca projektu.
 2. „Gniezno-Humań: polsko-ukraińskie kadry dla Europy”, 2007-2008, program polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 roku (nr projektu 1075/2007/SAM/2007), kierownik projektu.
 3. „Badanie związków kulturowych polsko-iberyjskich oraz polsko-iberoamerykańskich”, 2014-, projekt Uniwersytetu Zielenogórskiego współfinansowany przez Santander Universidades oraz Bank Zachodni WBK (kierownik projektu: prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha), wykonawca projektu.
Polskie i międzynarodowe konferencje naukowe:
 1. K. Dominas, 11-13 czerwca 2017, Wczoraj i dziś, czyli Hermes jako trickster. Analiza filologiczna, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej warsztatowej konferencji naukowej „Spotkania Lankorońskie 5. W cieniu trickstera: archaiczność i trwałość figur mitycznych w świetle współczesnej refleksji”, organizator: Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; Lanckorona.
 2. K. Dominas, A.W. Mikołajczak, R. Dymczyk, 29 maja 2017, Projekt: Dunin Szpot Interactiv Library, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Misje jezuickie na Dalekim Wschodzie w świetle dzieła Tomasza Dunina Szpota”, organizator: Akademia Ignatianum w Krakowie; Kraków.
 3. K. Dominas, 16-17 grudnia 2016, Supersystem rozrywkowy versus opowiadanie transmedialne, czyli słów kilka o terminologiczno-metodologicznym chaosie, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Supersystemy rozrywkowe w przestrzeni współczesnej (pop)kultury”, organizator: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 4. K. Dominas, 7-8 listopada 2016, Współczesne języki skryptowe a tworzenie, publikowanie i edytowanie tekstów w WWW. Kontekst historyczno-medioznawczy, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku”; organizator: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Gorzów Wielkopolski.
 5. K. Dominas, 15-19 czerwca 2016, Internet: technologia czy medium? Definicje Internetu w świetle badań nad literaturą i kulturą popularną, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty”; organizator: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wisła.
 6. K. Dominas, 30 maja-5 czerwca 2016, Juliusz Cezar Szekspira jako przykład recepcji antyku w historycznych powieściach detektywistycznych Stevena Saylora, Johna Maddoksa Robertsa i Roberta Harrisa, referat wygłoszony podczas ”Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Szekspirowskie tropy w kryminale”; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 7. K. Dominas, 12-15 maja 2016, New Reception Spaces of Literature and Ancient Culture - Children’s Creations of Mythical Creatures on the Internet, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Chasing Mythical Beasts...The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults’ Culture as a Transformation Marker”; organizator: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski; Warszawa.
 8. K. Dominas, 3-4 marca 2016, Rytuał, mit i literatura - rozważania wstępne, referat wygłoszony podczas „III Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Questiones Oralitatis”; organizator: Pracownia Badań nad Tradycją Oralną przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 9. K. Dominas, 29 lutego 2016, Internet a przestrzeń dialogu, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „World in Dialogue. Intercultural Problems in the Religious, Economic, Communication and Educational Contexts”; organizator: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z European Commission. Erasmus Mundus; Poznań.
 10. K. Dominas, 22-24 czerwca 2015, Człowiek < Technologia. Media cyfrowe w kontekście transhumanizmu, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka”; organizator: Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; Lanckorona.
 11. K. Dominas, 27-30 maja 2015, Topika antyczna w kryminalnych powieściach historycznych na przykładzie postaci Lucjusza Sergiusza Katyliny, referat wygłoszony podczas „Międzynarodowego Festiwalu Kryminału/International Crime Festival. Detektywi, zbrodniarze i tajemnica zamkniętego pokoju, czyli na tropie topiki kryminału”; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 12. K. Dominas, 23-24 października 2014, Walter J. Ong i jego wtórna oralność wobec współczesnych badań nad nowymi mediami, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jak utrwalają się słowa skrzydlate? Ulotność tradycji oralnej wobec medium pisma”; organizator: Pracownia Badań nad Tradycją Oralną przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 13. K. Dominas, 13-16 czerwca 2014, Antyk, zabawki i YouTube - między recepcją a nowymi mediami, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty (III)”; organizator: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wisła.
 14. K. Dominas, 27 maja-1 czerwca 2014, Antyk w kryminale, kryminał w antyku. Steven Saylor i recepcja literatury antycznej, referat wygłoszony podczas „Międzynarodowego Festiwalu Krymianału/International Crime Festival. Droga do kryminału”; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 15. K. Dominas, 9-10 stycznia 2014, Co się zmienia, a co pozostaje niezmienne, czyli jak badać antyk w literaturze i kulturze popularnej, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Antiquity in Popular Literature and Culture”; organizator: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych WFPiK UAM we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej WFPiK UAM; Poznań.
 16. K. Dominas, 29-30 listopada 2013, Internetowe serwisy wideo a kształtowanie opinii publicznej, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kto, co i dlaczego nami rządzi, czyli literatura i kultura popularna a władza”; organizator: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 17. K. Dominas, 18-19 listopada 2013, Veni, vidi, clicked, czyli jak wyszukiwarki internetowe przeobrażają i kształtują teksty w Sieci, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Literatura i język w świecie ponowoczesnym. Postęp techniczny a język i literatura”; organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; Gorzów Wielkopolski.
 18. K. Dominas, 24-25 października 2013, Antyk wciąż żywy i czytany, czyli współczesne sposoby wyszukiwania, publikowania i udostępniania greckorzymskiej literatury w nowych mediach, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowe media a literatura - odczytanie przyszłości”, organizator: Zakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernia; Toruń.
 19. K. Dominas, 22-23 czerwca 2013, Teoria sieci bezskalowych i małego świata w służbie badań nad literaturą popularną, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty (II)”; organizator: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wisła.
 20. K. Dominas, 2-3 marca 2013, Recepcja totalitaryzmu w nowych mediach (wspólnie z Anną Blicharską), referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Research of Polish-Iberian and Polish-Iberoamerican cultural relations” w ramach International Research Project funded by Santander Universidades and BZ WBK; organizator: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra.
 21. K. Dominas, 22 lutego 2013, Mechanizmy recepcji literatury antycznej w mediach cyfrowych. Kontekst metodologiczny, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Antyk. Tradycja i recepcja”, organizator: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego; Katowice.
 22. K. Dominas, 15-17 listopada 2012, Rozważania o literackich kanonach mitu na przykładzie podania o Eneaszu we fragmentach rzymskich annalistów, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Typy narracji a postrzeganie rzeczywistości”; organizator: Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego; Lanckorona.
 23. K. Dominas, 18-20 maja 2012, Antyk w kulturze popularnej - wyzwania metodologiczne, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty”; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Karpacz.
 24. K. Dominas, 27-28 marca 2012, Bogowie i herosi w kulturze popularnej na przykładzie produkcji Wolfganga Petersena „Troja” oraz Tarsema Singha „Immortals. Bogowie i herosi”, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Homo mythicus. Mityczne wzorce tożsamości”; organizator: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra.
 25. K. Dominas, 15-16 grudnia 2010, Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zarządzanie informacją w nauce”; organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej; Katowice.
 26. K. Dominas, 7-8 maja 2010, Tekst czy informacja, treść czy zawartość, nadawca i odbiorca czy użytkownicy systemu informacyjnego, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja”; organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Olsztyn.
 27. K. Dominas, 15 kwietnia 2010, Functionality and useability of tourist services on the WWW, referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Social-economical and cultural aspects of education of human resources in tourism”, organizator: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdysyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, College of Tourism - Blagoevgrad, Sergiejew Posad Institute of Humanities; Bansko, Bułgaria.
Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych:
 1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Supersystemy rozrywkowe w przestrzeni współczesnej (pop)kultury”, 16-17 grudnia 2016, Wrocław, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek komitetu organizacyjnego.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa, „World in Dialogue. Intercultural Problems in the Religious, Economic, Communication and Educational Contexts”, 29 lutego 2016, Poznań, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek komitetu organizacyjnego.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Antiquity in Popular Literature and Culture”, 9-10 stycznia 2014, Poznań, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący komitetu organizacyjnego, wykonawca strony internetowej konferencji.
Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:
 1. University of Plovdiv Paisii Hilendarski, 7-14 kwietnia 2016, staż w ramach program Erasmus na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
 2. University of Toronto, The McLuhan Program in Culture and Technology, 8-18 marca 2008, w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Antyk w cyberprzestrzeni” (nr 1H01C 031 28).
 3. Massachusetts Institute of Technology, Comparative Media Studies, 23.10-3.11 2006, w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Antyk w cyberprzestrzeni” (nr 1H01C 031 28).