prof. UAM dr hab. Konrad Dominas
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
konradd@amu.edu.pl
Wykłady naukowe:
 1. K. Dominas, 20 kwietnia 2017, „E-Classics” we współczesnych badaniach literatury antycznej, wykład dla studentów i pracowników Pracowni Badań nad Tradycją Oralną Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. K. Dominas, 3 kwietnia 2017, Via Egnatia - między Rzymem a Konstantynopolem. Kontekst historyczno-kulturowy, wykład gościnny dla studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM w ramach wyjazdu naukowego na Półwysep Bałkański (30 marca-10 kwietnia 2017).
 3. K. Dominas, 3 kwietnia 2017, Tworzenie kosztorysów w programie NCN Preludium, wykład gościnny dla studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM w ramach wyjazdu naukowego na Półwysep Bałkański (30 marca-10 kwietnia 2017).
 4. K. Dominas, 18 października 2016, Literatura antyczna i jej recepcja w Internecie. Rozważania wstępne, wykład w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Poznań.
 5. K. Dominas, 17 maja 2016, Mityczne początki Rzymu, wykład gościnny dla studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM w ramach wyjazdu naukowego do Rzymu (13-22 maja).
 6. K. Dominas, 15-16 kwietnia 2016, Film i literatura. Literatura i film. Mechanizmy kreacji i recepcji antycznych postaci kobiecych, wykład otwierający II ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką „Starożytność w filmie. Kreacje wątków kobiecych. Granice swobody artystycznej”; organizator: Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mackiewicza w Poznaniu; Poznań.
 7. K. Dominas, 24 lutego 2016, Eneasz znany i nieznany, czyli heros w świetle „Eneidy” Wergiliusza, wykład gościnny dla studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra.
 8. K. Dominas, 10 września 2015, Scientific basis of interpersonal communication, wykład dla doktorantów programu Erasmus Mundus; organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stronie Śląskie.
 9. K. Dominas, 22 kwietnia 2015, Media cyfrowe jako nowa przestrzeń recepcji literatury i kultury antycznej, wykład dla studentów Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Poznań-Warszawa (e-wykład).
 10. K. Dominas, 5 grudnia 2014, Przybyłem, zobaczyłem, kliknąłem, czyli antyk w nowych mediach, wykład w ramach projektu „Łacina Żywa, Łacina Wokół Nas”; organizator: Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej, Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie; Kraków.
 11. K. Dominas, 11 marca 2008, Standardization of the meanings in the WWW - fiction or necessity?, wykład wygłoszony dla studentów Universityof Toronto w ramach projektu własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Antyk w cyberprzestrzeni (nr projektu: 1H01C 03128); The McLuhan Program in Culture and Technology, Toronto, Kanada.
Prowadzenie paneli dyskusyjnych podczas polskich i międzynarodowych konferencji naukowych:
 1. K. Dominas, 26-28 maja 2017, udział w panelu dyskusyjnym na temat oralności i piśmienności, międzynarodowe seminarium „Perspectives on research into the oral tradition (methodology and scope)”, organizator: Pracownia Badań nad Tradycją Oralną Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz.
 2. K. Dominas, 16 grudnia 2016, prowadzenie i uczestniczenie w panelu dyskusyjnym Supersystemy rozrywkowe - problemy badawcze w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej „Supersystemy rozrywkowe w przestrzeni współczesnej (pop)kultury”, organizator: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 3. K. Dominas, 3 czerwca 2016, prowadzenie i uczestniczenie w panelu dyskusyjnym Rodem z Szekspira? Topika współczesnych opowieści kryminalnych w ramach „Międzynarodowego Festiwalu Kryminału/International Crime Festival. Szekspirowskie tropy w kryminale”; organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław.
 4. K. Dominas, 9 stycznia 2014, prowadzenie i uczestniczenie w panelu dyskusyjnym Antyk w perspektywie kultury popularnej w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Antiquity in Popular Literature and Culture”; organizator: Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych WFPiK UAM we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej WFPiK UAM; Poznań.