prof. UAM dr hab. Konrad Dominas
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
konradd@amu.edu.pl
Książki i artykuły do ściągnięcia:
  1. K. Dominas, Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej, Poznań 2017.
  2. K. Dominas, 2016, Plutarch in the Galaxy of New Media. Mechanisms of Reception, „Classica Cracoviensia”, vol. 30, s. 139-158.
  3. K. Dominas, 2016, Tekst i jego dodatki, dodatki i tekst - od supersystemu rozrywkowego do uniwersum kulturowego, „Forum Poetyki”, Poetyka dodatków, jesień 2016, s. 24-33, dostęp: tekst artykułu w wersji polskiej; tekst artykułu w wersji angielskiej.
  4. K. Dominas, 2015, Antiquity in social media: the case of the ‘FILMWEB’ portal and its users, „Classica Cracoviensia”, nr 17, s. 21-43.
  5. K. Dominas, 2015, Antyk wciąż żywy i czytany, czyli współczesne sposoby wyszukiwania, publikowania i udostępniania grecko-rzymskiej literatury w nowych mediach, [w:] Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, intepretacje, red. A. Gemra, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Medio´w, s. 171-182.
  6. K. Dominas, 2014, Specyfika i mechanizmy Internetu a badania nad mitologizacją władzy w nowych mediach, [w:] Mitologizacja państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / Mitificación de estado en culturas y literaturas ibéricas y polacas / Mitificaçao de estado nas culturas e literaturas ibéricas e polacas, red. B. Trocha, W. Charchalis, Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135-149.
  7. K. Dominas, 2012, Cezar w nowych mediach - recepcja literatury antycznej czy analiza wybranych tematów literatury popularnej?, [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, s. 197-215.
  8. K. Dominas, 2010, Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, t. 18, nr 4, s. 32-41.
  9. A. Gemra, K. Dominas, 2014, Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, recenzowana monografia wieloautorska, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław.