prof. UAM dr hab. Konrad Dominas
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
konradd@amu.edu.pl
Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki:
 1. Współorganizacja projektu „W labiryncie wyobraźni” dedykowanego dzieciom w wieku 5-7 lat; organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; maj 2017.
 2. Opieka nad studentami Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM podczas wyjazdu naukowego na Półwysep Bałkański (Bośnia i Hercegowina-Czarnogóra-Albania-Macedonia-Serbia), 30 marca-10 kwietnia 2017.
 3. Udział w panelu dyskusyjnym (wspólnie z prof. UAM dr hab. Wiktorem Wernerem) Gwiezdne Wojny: źródła inspiracji vs. obecność we współczesnej kulturze; w ramach Galaktycznego Uniwersytetu UAM, organizator: Sekcja „Amici Antiquitatis” Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Wydziale Historycznym UAM, Poznań, 25 marca 2017.
 4. Opieka nad studentami Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM podczas wyjazdu naukowego do Rzymu, 13-22 maja 2016.
 5. K. Dominas, 3 marca 2016, Gwiezdne Wojny jako przykład supersystemu rozrywkowego, wykład dla uczestników Galaktycznego Uniwersytetu UAM, organizator: Sekcja „Amici Antiquitatis” Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Wydziale Historycznym UAM, Poznań.
 6. Udział w spotkaniu szkoleniowym Interdyscyplinarna dydaktyka akademicka w praktyce - od efektów kształcenia dla przedmiotu do zarządzania procesem dydaktycznym w ramach projektu systemowego Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce, organizator: wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 13-14 listopada 2015, Warszawa.
 7. K. Dominas, 8-9 września 2015, Be a great presenter - multimedia presentations in the method of scientist, warsztaty dla doktorantów programu Erasmus Mundus; organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Stronie Śląskie.
 8. Opieka nad studentami Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM podczas wyjazdu naukowego do Turcji i na Półwysep Bałkański (Macedonia-Bułgaria-Serbia), 28 marca-8 kwietnia 2014.
 9. K. Dominas, 26 lipca 2013, Niech żyje Pegaz, czyli jak wykorzystuje się mitologię antyczną w reklamie i marketingu - ćwiczenia w formie warsztatów dla uczestników Festiwalu Fantastyki Krakon 2013, Kraków.
 10. K. Dominas, 25 lipca 2013, Kultura antyczna w literaturze popularnej i filmie, prelekcja dla uczestników Festiwalu Fantastyki Krakon 2013, Kraków.
 11. K. Dominas, 20 marca 2012, Wikipedia - źródło informacji, przyjemność, marketingowy chwyt czy destrukcja wiedzy?, wykład dla studentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku; Turek.
 12. K. Dominas, 7 maja 2012, Profesjonalne prezentacje multimedialne, warsztaty dla studentów I i II roku studiów środkowoeuropejskich w ramach obozu integracyjnego, organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM; Ciążeń.
 13. K. Dominas, 7 grudnia 2011, Antyk w kulturze popularnej, wykład dla studentów I roku studiów środkowoeuropejskich w ramach obozu integracyjnego, organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM; Ciążeń.
 14. Współpraca z Fundacją Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS w Poznaniu w latach 2010-2011. Rodzaj i zakres współpracy: przygotowanie programu Senioralnych Warsztatów Internetowych (2011); wielkanocnych warsztatów dla dzieci (2011); wykładu Cogito ergo zum - myślę, wiec jeztem, czyli antyk na wesoło (Poznań, 19 listopada 2010).
 15. K. Dominas, 10-18 kwietnia 2010 roku, Various perspectives of the Internet and information - interdysciplinary view, warsztaty dla uczestników międzynarodowej szkoły letniej Toward the creative economy in the context of new skills and competences; organizator: Inicjatywa Środkowoeuropejska w Trieście wraz z Centrum Integracji Europejskiej UAM, Bansko, Bułgaria.
 16. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM w latach 2009-2014.