prof. UAM dr hab. Konrad Dominas
Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
konradd@amu.edu.pl
Książki:
 1. K. Dominas, Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej, Poznań 2017.
 2. K. Dominas, M. Czeremski, M. Napiórkowski, Mit pod lupą II, Libron, Kraków 2013.
 3. K. Dominas, M. Kaźmierczak, A.W. Mikołajczak, Antyk w cyberprzestrzeni, Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2008.
Recenzowane artykuły naukowe:
 1. K. Dominas, 2017, Słów kilka o wariacyjności mitu. Analiza literackich źródeł podania o Niobe, [w]: O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej. Prace ofiarowane Profesorowi Jakubowi Z. Lichańskiemu, red. A. Gemra, A. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 73-86.
 2. K. Dominas, 2016, Plutarch in the Galaxy of New Media. Mechanisms of Reception, „Classica Cracoviensia”, vol. 30, s. 139-158.
 3. K. Dominas, 2016, Tekst i jego dodatki, dodatki i tekst - od supersystemu rozrywkowego do uniwersum kulturowego, „Forum Poetyki”, Poetyka dodatków, jesień 2016, s. 24-33, dostęp: tekst artykułu w wersji polskiej; tekst artykułu w wersji angielskiej.
 4. K. Dominas, B. Trocha, P. Wałowski, 2016, Zur Rezeption der Antike heute. Statt eines Vorworts, [w:] Die Antike in der populären Kultur und Literatur, red. iidem, Frank & Timme GmbH, s. 7-12.
 5. K. Dominas, 2016, Topika antyczna w kryminalnych powieściach historycznych na przykładzie postaci Lucjusza Sergiusza Katyliny, [w:] Literatura kryminalna. Na tropie motywów, red. Anna Gemra, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Medio´w, s. 275-285.
 6. K. Dominas, 2016, What Undergoes Changes and What Remains Unchanged or How to Research Antiquity in Popular Literature and Culture on the Model of the Trilogy Troy by David Gemmell, [w:] Antiquity in Popular Literature and Culture, red. K. Dominas, E. Wesołowska, B. Trocha, Cambridge Scholars Publishing, s. 37-49.
 7. K. Dominas, 2015, Mechanisms of Ancient Literature Reception in Digital Media. Methodological Context, „Scripta Classica”, vol. 11, s. 101-110.
 8. K. Dominas, 2015, Antiquity in social media: the case of the ‘FILMWEB’ portal and its users, „Classica Cracoviensia”, nr 17, s. 21-43.
 9. K. Dominas, 2015, Antyk w kryminale, kryminał w antyku. Steven Saylor i recepcja literatury antycznej, [w:] Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, red. A. Gemra, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Medio´w, s. 221-241.
 10. K. Dominas, 2015, Antyk wciąż żywy i czytany, czyli współczesne sposoby wyszukiwania, publikowania i udostępniania grecko-rzymskiej literatury w nowych mediach, [w:] Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, intepretacje, red. A. Gemra, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Medio´w, s. 171-182.
 11. K. Dominas, 2014, Specyfika i mechanizmy Internetu a badania nad mitologizacją władzy w nowych mediach, [w:] Mitologizacja państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / Mitificación de estado en culturas y literaturas ibéricas y polacas / Mitificaçao de estado nas culturas e literaturas ibéricas e polacas, red. B. Trocha, W. Charchalis, Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135-149.
 12. K. Dominas, 2014, Bogowie i herosi w kulturze popularnej na przykładzie produkcji Wolfganga Petersena „Troja” oraz Tarsema Singha „Immortals. Bogowie i herosi”, [w:] Fantastyczność i cudowność. „Homo mythicus”. Mityczne wzorce tożsamości, red. B. Trocha, G. Trębicki, H. Kubicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73-87.
 13. K. Dominas, 2012, Cezar w nowych mediach - recepcja literatury antycznej czy analiza wybranych tematów literatury popularnej?, [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, s. 197-215.
 14. K. Dominas, 2012, Internetowa recepcja mitu na przykładzie wybranych podań grecko-rzymskiej literatury, [w:] Studia mitoznawcze. T. 2: Współczesna obecność mitu, red. I. Błocian, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 135-156.
 15. K. Dominas, 2011, Tekst czy informacja, treść czy zawartość, nadawca i odbiorca czy użytkownicy systemu informacyjnego - rozmaite konteksty komunikacji w Internecie, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM. Wydział Humanistyczny, s. 228-237.
 16. K. Dominas, 2010, Klasyfikacja informacji naukowych w Internecie na przykładzie stron poświęconych kulturze antycznej, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, t. 18, nr 4, s. 32-41.
 17. K. Dominas, 2008, World Wide Web-technologiczny cud czy informacyjny nieład? Cyfrowa pragmatyka Sieci, [w:] Klan cyborgów. Mariaż człowieka z technologią, red. G. Gajewska, J. Jagielski, Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, s. 98-104.
 18. K. Dominas, 2007, Użytkownik, Sieć i znaczenie. Podstawowe aspekty uobecniania się informacji w World Wide Web w perspektywie wyszukiwarek internetowych, „Images”, nr 9-10, s. 49-61.
Artykuły oddane do druku:
 1. K. Dominas, New Reception Spaces of Literature and Ancient Culture - Children’s Creations of Mythical Creatures on the Internet, artykuł oddany do tomu Chasing Mythical Beasts…The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adult Culture as a Transformation Marker, red. K. Marciniak, Brill, Leiden 2017.
Redakcje:
 1. K. Dominas, E. Wesołowska, B. Trocha, 2016, Antiquity in popular literature and culture, recenzowana monografia wieloautorska, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
 2. K. Dominas, B. Trocha, P. Wałowski, 2016, Die Antike in der populären Kultur und Literatur, recenzowana monografia wieloautorska, Frank & Timme, Berlin.
 3. A.W. Mikołajczak, K. Dominas, R. Dymczyk, 2015, Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, recenzowana monografia wieloautorska, Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Poznań.
 4. A. Gemra, K. Dominas, 2014, Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, recenzowana monografia wieloautorska, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław.